logo

Genome Research: A Danish Collaboration


  Home


  Activities
  Meetings


  Partners


  Data


  Publications


  Miscellaneous


  Funding


  Contact


Møde med STF projektledere d. 19/6/02 og d. 21/6/02

Dagsorden
1. Status for svinegenomprojektet.
2. Gennemgang af WP
  • Status
  • Planlægning og integrering af aktiviteter
  • Personaleforhold
3. Gennemgang af forpligtelser i forhold til forskningsrådene
  • Regnskab
  • Statusrapport
  • Evaluering
4. Organisering af web page
5. Fastsættelse af mødedatoer
  • Statusmøde i oktober
  • Årlige projektmøder
  • Internationale workshops

Comments, questions, etc., email webmaster@genome.dk

Last updated May 3rd, 2004 by Jan Gorodkin