logo

Genome Research: A Danish Collaboration


  Home


  Activities
  Meetings


  Partners


  Data


  Publications


  Miscellaneous


  Funding


  Contact


Møde vedrørende bioinformatik den 9/8/02/

Formålet med mødet er dels at informere om status for "den danske" datahåndtering af sekvensdata dels at diskutere hvilket data warehousing setup, vi har brug for inden for STF projektet (hovedsageligt datastruktur, annotering og samkøring af genomiske data og EST data). I forbindelse med mødet d. 19 -20 september får vi besøg af 4-5 bioinformatikpersoner fra BGI. Det er vigtigt, at vi har etableret en fælles forståelse af hvad vi vil og kan i DK inden mødet, således at vi har et godt udgangspunkt for samarbejde.

"Dagsorden"

  • Planlægning af workshop d. 19-20 september
  • Information om datahåndtering på KVL
  • Information om datahåndtering på DJF
  • Oplæg til kravspecifikation til databasen, DTU
  • Diskussion af muligheder og behov

Comments, questions, etc., email webmaster@genome.dk

Last updated May 3rd, 2004 by Jan Gorodkin