ALIGN calculates a global alignment of two sequences
 version 2.0uPlease cite: Myers and Miller, CABIOS (1989) 4:11-17
seq5                        167 nt vs.
AL050315                      367 nt
scoring matrix: DNA, gap penalties: -16/-4
20.8% identity;     Global alignment score: 52

                                  
tmp1/f ------------------------------------------------------------
                                  
AL0503 AAAGGGACATTGCAGGTGAGATGGAGTTAAAGACCTTGACATGGGAGCAATTATCCTGGA
        10    20    30    40    50    60

                            10     
tmp1/f -----------------------------------------GCUACAGGAUGCUUCCUGC
                        :: : ::::  :::::::
AL0503 TTATCTGGATGGATCCAATGTAATGACTTGAGTTCTTGCCAGC-AGAGGACATTTCCTGC
        70    80    90    100    110     

   20    30         40    50    60    70
tmp1/f CUGUGGUCAGAUCGA---------ACGGAAGAUAAGGAUCGUGCAUUGGGUCGUUUCAGC
    ::::::::::: ::     :: : ::: :::: : ::: : ::  : :: : : 
AL0503 CTGTGGTCAGAGGGAGATGTGACCACAGGAGA-AAGGTTAGTGAAATGCAGCCTTGCTGG
   120    130    140    150    160    170    

        80     90    100    110    120     
tmp1/f CUCCGCUCGCUCACGAAA-AUUCCAACUGAAACUAAACAUGUAGAAAGCAUAUUGAUUCC
    :: :  :::  ::: : :: :  ::: ::  ::: :  :: : : :: : 
AL0503 CTTTGAA-GCT--GGAAGGAGCCCCAAGCCAACGAA---TGTGGGTGGCCTCTAGAAGCT
   180     190    200    210     220    230 

     130    140    150    160            
tmp1/f -----AUGUUUGGACGAGGGUUCAAUUCCCUCCAGCUCCACCA-----------------
      : :  :::  : :::  ::::: ::: :: :::         
AL0503 GGAAAAAGCAAGGAAACAGCTTC---TCCCTT-AGCGCCTCCAGGAAGGAACACAGCCCG
      240    250     260    270    280    

                                  
tmp1/f ------------------------------------------------------------
                                  
AL0503 GCTGACACCTGGAGTGTAGCCCAGTGAAACCCAGGGGGCTTCCTGACTTACAGGACTAGA
   290    300    310    320    330    340    

             
tmp1/f -------------------
             
AL0503 GGATAATACATTTGTGCTG
   350    360    
 resetting matrix to DNA
 tmp1/fasta/seq.seq4.fasta : 169 nt